Privacy Policy

Voor ROLLUIKEN.NU is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt ROLLUIKEN.NU zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacy Policy is u te informeren over de manier waarop ROLLUIKEN.NU gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Verzamelen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens
ROLLUIKEN.NU verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, NAW-gegevens en uw telefoonnummers voor de volgende doeleinden:

1. het leveren van onze diensten al dan niet via de websites van ROLLUIKEN.NU (waaronder mede wordt begrepen: brochureaanvraag, offerteaanvragen, e-mailnotificatie, opdrachten voor onze opdrachtgevers, het maken van een afspraak met onze opdrachtgevers);
2. het meten van de service aangeboden door onze opdrachtgevers;
3. om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van ROLLUIKEN.NU, alsmede voor overige direct marketingdoeleinden, indien u onder meer daarvoor uw contactgegevens bij ons heeft afgegeven, of u vaste klant bent;
4. wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen, tenzij u op enig moment bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden;
5. eventueel andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Uw rechten
Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres aan: info@rolluiken.nu.

Indien u als bezoeker van een website van ROLLUIKEN.NU besluit uw gegevens via ROLLUIKEN.NU aan een derde te verstrekken, dan is ROLLUIKEN.NU op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Beveiliging gegevens
ROLLUIKEN.NU neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Gebruik van cookies
ROLLUIKEN.NU maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en het stelt ROLLUIKEN.NU in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening,inhoud en reclame aan te bieden. We werken samen met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die eveneens cookies of webbakens op uw computer plaatsen om anonieme informatie te verzamelen over de wijze waarop u de websites bezoekt. Hierdoor kunnen zij ons ondersteunen bij het specifiek richten en tonen van advertenties aan onze bezoekers. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen
ROLLUIKEN.NU behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Policy worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy.